Ensalada de la Casa
(vinagreta de cranberries hecha en casa)